ข่าวประชาสัมพันธ์


  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ของสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา ขนาด 10 คูหา จำนวน 1  หลัง
      
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง (ขนาดใหญ่) พร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง
     
(ตามโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน 396 โครงการ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด (ขนาดกลาง) พร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง
       (ตามโครงการก่อสร้างที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน 396 โครงการ)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการสถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง (ขนาดกลาง) พร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง
      
(ตามโครงการก่อสร้างที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน 396 โครงการ)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง(ขนาดใหญ่) พร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1  หลัง
  ประกาศร่าง TOR โครงการสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง(ขนาดกลาง) พร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1  หลัง
 
ประกาศร่าง TOR โครงการสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด(ขนาดกลาง) พร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1  หลัง

  ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจของสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนาจำนวน 1 หลัง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สภ.หนองกรับ ภ.จว.ระยอง พร้อมส่วนประกอบต่างๆจำนวน 1 หลัง ฯ
 
                                                 

                                                                                                                    
                                                      
                                                                                                                                                                                 
 
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

พล.ต.ต.ชุมพล  ฉันทะจำรัสศิลป์
ผบก.ภ.จว.ระยอง

Copyright by Rayong Provincial Police Team. 
44/11 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-38611-200, 0-38-616-750
E-mail: rayong@police.p2.go.th
ประวัติตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
โครงสร้างตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
วิสัยทัศน์

   กิจกรรมตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

วันนี้(14 พ.ค. 58) เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ ผบก.ภ.จว.ระยอง ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว.ระยอง ครั้งที่ 7/2558 และเป็นประธานการประชุมบริหาร ภ.จว.ระยอง ครั้งที่ 5/2558   ณ ห้องประชุม ภ.จว.ระยอง

วันนี้(14 พ.ค. 58) เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผบช.ภ.2 , พล.ต.ต.สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ รอง ผบช.ภ.2,พล.ต.ต.กิตติพงษ์ เงามุข รองผบช.ภ.2,พล.ต.ต.ฐณพล มณีภาค รอง ผบช.ภ.2,พล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ ผบก.ภ.จว.ระยอง ,พ.ต.อ.สมพงศ์ ทองใบ รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง ร่วมแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ ณ ห้องประชุม ภ. 2(ชั้นล่าง)

 9 เม.ย. 58 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ ผบก.ภ.จว.ระยอง เป็นประธานในการประชุมบริหาร ภ.จว.ระยอง ครั้งที่ 4/58 มี รอง ผบก.ฯ,หน.สภ.ฯ,ฝอ.ภ.จว.ฯ,กก.สส.ฯ,กลุ่มงานสอบสวน,พฐ.จว.ฯ,ตม.,สว.ส.ทล.3กก.3,สว.ส.ทท.5,สว.กก.1บก.ส.1 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

 2 เม.ย. 58 เวลา 19.00 น. พล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ ผบก.ภ.จว.ระยอง,พ.ต.อ.เสถียร บุญค้ำ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.เชาว์ศิริ บุญศิริโยธิน ผกก.สภ.เมืองระยอง,พ.ต.อสมทรง สุขมาก พงส.ผทค.ฯ,ข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ระยอง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ บริเวณพิธี สนามสวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

  1 เม.ย. 58 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ ผบก.ภ.จว.ระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง,เจ้าหน้าที่ตำรวจ 140 นาย,อาสาสมัคร 50 นาย,เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง,เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว,เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง,ทหาร,สื่อมวลชน ร่วมในการปล่อยแถว บริเวณ ลานหน้า ภ.จว.ระยอง

 1 เม.ย. 58 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ ผบก.ภ.จว.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ ประสานความร่วมมือร่วมใจสร้างวินัยจราจรแก่ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม ภ.จว.ระยอง และร่วมปล่อยแถวรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2558 ณ หน้า ภ.จว.ระยอง โดยมี รอง ผบก.ฯ,ผกก.เมืองระยอง,ข้าราชการตำรวจ,ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ,เยาวชน,ฮอนด้าปิยะ ร่วมรณรงค์

 วันที่ 12 มี.ค. 58 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ ผบก.ภ.จว.ระยอง เป็นประธานในการประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุม ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

 วันที่ 2 มี.ค 58 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร.ปป.1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของข้าราชการตำรวจ สภ.น้ำเป็นและภ.จว.ระยอง โดยมีพล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ ผบก.ภ.จว.ระยองและข้าราชการตำรวจร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ภ.จว.ระยอง

 วันที่ 24 ก.พ. 58 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ ผบก.ภ.จว.ระยอง เป็นประธานในพิธีฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่   ณ สนามสวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง

 วันที่ 9 ก.พ. 58 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ ผบก.ภ.จว.ระยอง เป็นประธานการประชุมบริหาร ภ.จว.ระยองครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม ภ.จว.ระยอง

 17 ธ.ค. 57 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ ผบก.ภ.จว.ระยอง ,พ.ต.อ.ไตรศูล เนียมทรัพย์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.อภิชาต ไชยบุญเรือง ผกก.เพ,ชุดสืบสวน สภ.เพ ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาคดี "ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นฯ" สามารถจับกุม1.ผู้ต้องหาจำนวน 4 คน 2.อาวุธปืนขนาด 9 มม.จำนวน 2 กระบอก 3.รถยนต์กระบะสีขาวจำนวน 1 คัน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 57 เวลา 03.15 น.พื้นที่ สภ.เพ แถลงข่าว ณ ลานหน้า ภ.จว.ระยอง

 12 ธ.ค.57 เวลา 16.30 น. พล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ ผบก.ภ.จว.ระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2557 ณ ลานหน้า ภ.จว.ระยอง

พล.ต.ต.ชุมพล  ฉันทะจำรัสศิลป์ ผบก.ภ.จว.ระยอง เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 07.00 น.- 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

26 พ.ย. 57 เวลา 14.30 น. ผู้ว่าราชการ จ.ระยอง, พล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์
ผบก.ภ.จว.ระยอง
และ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยอง ได้ร่วมกันบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.จันทบุรี   

20 พ.ย. 57 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ ผบก.ภ.จว.ระยอง เป็นประธานในการประชุมบริหาร ภ.จว.ระยอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม ภ.จว.ระยอง

  5 พ.ย.57 เวลา 14.00 น.
• พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผบช.ภ.2 ,พล.ต.ต.ฐนพล มณีภาค รอง ผบช.ภ.2 ,พล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ รรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง และ ผกก./ หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ระยอง
• ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหา ของหน่วยงานในสังกัด
• ณ ห้องประชุม ภ.จว.ระยอง

พล.ต.ต.ชุมพล  ฉันทะจำรัสศิลป์ รรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง ร่วมประชุมการติดตามสืบสวนขยายผลและการดำเนินคดีกับนายทุนและผู้สนับสนุนในการปล่อยเงินกู้นอกระบบ โดย พล.ต.อ.วรพงศ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร (ปป) เป็นประธานในการประชุม วันที่ 21 ต.ค 57 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง ศปก.บก.สส.ภ.2 

พล.ต.ต.ชุมพล  ฉันทะจำรัสศิลป์ รรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง แถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 16,000 เม็ด วันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

พล.ต.ต.รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์ รอง ผบช.ภ.2 รรท.ผบก.ภจว.ระยอง แถลงข่าวผลการกวาดล้าง
จับกุมเครือข่ายยาเสพติด วันที่
7 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

พล.ต.ต.รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์ รอง ผบช.ภ.2 รรท.ผบก.ภจว.ระยอง
แถลงข่าวผลการกวาดล้างจับกุมเครือข่ายยาเสพติด วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

พล.ต.ต.รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์ รอง ผบช.ภ.2 รรท.ผบก.ภจว.ระยอง เป็นประธานในการประชุมบริหารภ.จว.ระยอง วันที่ 24 ก.ค. 57 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ภ.จว.ระยอง

วันที่ ๒ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๕.๒๐ น. ณ ห้องประชุม สภ.แกลง พล.ต.ต.รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์ รอง ผบช.ภ.2 รรท.ผบก.ภจว.ระยอง, ระยอง ๒ ร่วมด้วย แกลง ๑ ,แกลง ๒ , แกลง ๔ แถลงข่าวการจับกุม แก๊งลักทรัพย์ และคดียาเสพติด

พล.ต.ต.รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์ รอง ผบช.ภ.2 รรท.ผบก.ภจว.ระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัดระยอง วันที่ 18 มิ.ย. 57 เวลา 16.00 น. ณ ลานหน้าตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
 

 

 

                                   รวมภารกิจ ผบก.ภ.จว.ระยอง

 
ฝ่ายอำนวยการ
กลุ่มงานสอบสวน
กองกำกับการสืบสวน
มาตรการบันทึกคะแนน
ใบอนุญาตขับขี่
สถิติคดี 5 กลุ่ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำรวจ
ภูธรจังหวัดระยอง
ประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารฯ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร


ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.อ.ไตรศูล  เนียมทรัพย์
รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง

พ.ต.อ.สมพงศ์  ทองใบ
รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง
พ.ต.อ.สมไทย คำวัฒน์
รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง
พ.ต.อ.เสน่ห์  จรรยาสถิต
รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง
พ.ต.อ.อิทธิพร  โพธิ์ทอง
รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง
พ.ต.อ.เสถียร  บุญค้ำ
รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง